top of page
arbitrage foto_edited.jpg

De rechtbank komt in bouw- en verbouwgeschillen doorgaans te laat.

Het kan nu anders met DE BOUWRECHTER.

 

Idealiter zou de rechtbank moeten optreden op het moment dat de aannemer nog op de werf aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen om hun standpunten te verzoenen.

Het werk is dan nog zichtbaar voor de rechter met inbegrip van de eventuele tekortkomingen. Oplossingen kunnen ter plekke worden besproken en vastgelegd.

Helaas escaleert een conflict meestal in dure en aanslepende procedures voor de rechtbank.

Dankzij het scheidsgerecht kunt u voortaan een beroep doen op de bouwrechter.

 

Die komt zonodig met een deskundige op de werf om het geschil snel en effectief op te lossen. U hoeft dan geen dagvaarding in kortgeding te lanceren door advocaat en deurwaarder tot aanstelling van een gerechtsdeskundige. U vermijdt daarmee een jarenlange en onbetaalbare  stellingenoorlog met onvoorspelbare afloop.

 

U schakelt de bouwrechter in met een gedocumenteerde brief aan lexpert@scheidsgerecht.be. Daarna wordt de andere partij uitgenodigd om zijn standpunt, zijn tegenvoorstellen of verweer binnen een termijn van maximum 14 kalenderdagen per e-mail uiteen te zetten en toe te treden tot de voorgestelde procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerpt de andere partij diens bevoegdheid, dan eindigt de actie van de bouwrechter.

In het tegenovergestelde geval aanvaardt de andere partij de bevoegdheid van de (rijdende) bouwrechter, die desgewenst vergezeld van een deskundige, meteen ter plaatse komt op de werf : de partijen leggen hun technische en juridische geschilpunten op tafel. De ervaring leert dat dit vaak leidt tot een schikking. Consignatie door de bouwheer van de onbetaalde facturen enerzijds en engagement tot herstel of afwerking door de aannemer anderzijds, onder controle van de bouwrechter en de deskundige, stimuleren trouwens tot een prima oplossing op heel korte termijn.

Als dit niet lukt volgt snel een bindende uitspraak van de bouwrechter, gesteund op de technische bevindingen van de eventuele deskundige.

Zowel de bouwrechter als de deskundige zijn ervaren, onafhankelijk, onpartijdig en werken aan constructieve oplossingen met toepassing van art. 1710§3 Ger.W.).

 

De vergoeding van de bouwrechter en de eventuele deskundige bedraagt 750 euro per persoon per partij. De initiatiefnemer kan de provisie van de andere partij voorschieten.

 

Wil u een procedure starten voor de bouwrechter of heeft u vragen over de werkwijze van de bouwrechter, dan kunt u bellen met het scheidsgerecht op telefoonnummer +32 468 515 008, bij voorkeur na afspraak op https://calendly.com/lexpert.

bottom of page