Privacyverklaring :

We behandelen uw privacy met de grootst mogelijke zorg. U kunt onze website geheel of gedeeltelijk anoniem bezoeken.

Bart VAN BESIEN

K. De Deckerstraat 20 A

2800 Mechelen

+32 486 626 355

bart@finnian.be

www.finniancolumba.be

Als advocaat is Bart gespecialiseerd in auteurs- en merkenrecht enerzijds en media- en internetrecht anderzijds.